Reklamtion

Senast uppdaterad 130909

Kontrollera godset:

Mottagaren är skyldig att så snart det kan ske efter varans avlämnande undersöka varan för att konstatera huruvida leveransen är fullständig och korrekt beträffande mängd och produktslag, samt för att konstatera huruvida godset eller dess emballage har blivit skadat under transporten.

Eventuella skador eller brister skall reklameras omgående, dock senast sju dagar från att varan avlämnats, vid äventyr att beställaren/mottagaren annars inte har rätt att göra gällande krav på grund av skador eller brister som bort upptäckas vid en sådan undersökning.

Reklamation:

Klicka här för att komma till reklamationssida

Vi undersöker vad som har gått fel och korrigerar det och ska göra allt för att detta inte ska upprepas.

 

Kontaktuppgifter:

Logistik och kvalité ansvarig:

Mårten Rubin

marten.rubin@mollerstrommedical.com

Tel 040-17 63 54